Zatvara se Jadranski most

Foto: kojiauto.hr/skyscrapercity

Izgradnjom podvožnjaka, uređenjem prstena novog kružnog toka prometa te prilaznih rampi, građevinski radovi na rotoru Remetinec ulaze u završnu fazu.

Za potrebe izmjene privremene regulacije u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec od subote 19.10.2019. godine od 23:00 sati do nedjelje 20.10.2019. godine do 06:00 sati zona kružnog toka bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova

  • Selska cesta – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Avenija V. Holjevca – Avenija Dubrovnik i obratno
  • Jadranska avenija – čvor Lučko – obilaznica (A3) – čvor Jankomir – Ljubljanska avenija – Zagrebačka avenija – Slavonska avenija – Avenija V. Holjevca – Avenija Dubrovnik i obratno


Nakon toga slijedi prva faza radova koja će trajati od 20.10.2019. do 10.11.2019. kada će se pristupiti uređenju zapadnog kolnika Jadranskog mosta. Zato se postojeće privremeno semaforizirano čvorište na Jadranskom mostu pomiče južnije. Budući da će na raspolaganju biti istočni kolnik i manji dio zapadnog kolnika, doći će do preraspodjele trakova. Nova privremena regulacija u 1. fazi otežava prometovanje vozila od istoka prema sjeveru.
Manje izmjene su na raskrižju Jadranska avenija – Ulica Vice Vukova, gdje će se promijeniti smjerovi kretanja na prilaznim rampama. Svi prometni tokovi će biti kanalizirani i odvojeni bez kolizija, a zbog korištenja više prometnih površina propusna moć raskrižja bit će povećana.

Druga faza trajat će od 10.11.2019. do 1.12.2019. kada se uređuje istočni kolnik i dio Jadranskog mosta.

OPŠIRNIJE na stranicama Grada Zagreba