Nove, niže trošarine na automobile

Foto: kojiauto.hr/hina

Vlada je na današnjoj sjednici donijela „Uredbu o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila“, prema kojoj se od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzimaju nova vozila čija je prodajna cijena s PDV-om niža od 150 tisuća kuna, što predstavlja dvije trećine svih novih prodanih vozila.

HINA

Prije mjesece dana pisali smo o Vladinom nastojanju da smanji porezno opterećenje prilikom nabave novih vozila. Nakon par tjedana nagađanja konačno imamo i službenu Uredbu s tablicama po kojima će se računati poseban porez na motorna vozila (PPMV).

novi zracun posebnog poreza na motorna vozila 2018

Prema spomenutoj Uredbi, doći će do smanjenja ukupnog poreznog tereta na ime PPMV-a u prosjeku za 32 %. Pritom je možda najbitnija stavka smanjenje utjecaja vrijednosnog kriterija na oporezivanje, uz potpuno napuštanje oporezivanja novih motornih vozila čija je prodajna cijena niža od 150.000,00 kuna.

Također, u odnosu na postojeći način izračuna posebnog poreza po vrijednosnom kriteriju, ovom Uredbom način izračuna vrijednosne komponente će dovesti do pravednijeg oporezivanja po tom kriteriju, obzirom da se ovakvim modelom postiže efekt postupnog doziranja poreznog opterećenja ovisno o prodajnoj cijeni vozila i daje se veći naglasak na emisiju CO2, kao kriterij za oporezivanje.

Formula za izračun PPMV-a za osobna vozila, odnosno za druga motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila je sljedeća:
(VN + PC) + (ON + EN)

Ministar Marić je na sjednici Vlade rekao kako bi danas donesena Uredba trebala dinamizirati tržište i potaknuti obnovu voznoga parka, a uz to pridonijeti zaštiti okoliša i povećati sigurnost cestovnog prometa.

Uredba bi danas trebala biti objavljena u Narodnim novinama i sutra stupiti na snagu.